Kreativitás és interaktivitás

1398441496zh29rAz iskolai tananyag egyik nagy problémája, hogy nem interaktív. A tanár – csúnya kifejezéssel élve – információt szolgáltat, a tanulónak pedig el kell sajátítania azt, majd a számonkéréskor erről tanúbizonyságot kell adnia. Nem véletlen, hogy ez a módszer nem hatékony abban az esetben, ha a diák kreativitásának fejlesztése a cél, hiszen ha a tanuló kérdéseket tesz fel, és tanár esetleg nem tud válaszolni valamely kérdésre, zavarba jöhet, vagy ami még rosszabb, megharagudhat, és mérgét a nebulón töltheti ki. (Természetesen óriási tisztelet a kivételes tanároknak, akik pontosan tudják, hogy a tanítás nem azonos az oktatással.) A kreativitás-fejlesztés alapfeltétele a kölcsönös párbeszéd, azaz meg kell adni a lehetőséget arra, hogy az érdeklődő is beleszólhasson az anyagba, véleményt nyilváníthasson, és esetleg – Uram bocsá’ – kritizálhassa is azt. A világot a kreatív megoldások mozdítják előre.

Jelenleg az oktatás a Web 1.0 idejét idézi. Erre a korszakra az volt a jellemző, hogy az internet és a felhasználó között egyoldalú információáramlás folyt. Sok mindent felleltünk, elolvastunk, használtunk, viszont nem volt lehetőségünk arra, hogy beleszóljunk a webes tartalmakba, alakítsuk azt. A Web 2.0 megjelenése azt jelentette, hogy lehetőséget kaptunk ez utóbb említett tevékenységekre. A világháló interaktívvá vált. Hatalmas jelentőségű mérföldkő ez a tudomány fejlődésének történetében, hiszen ez alapozza meg a netdemokráciát, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók is tevékenyen részt vegyenek az internetes tartalmak formálásában.

Tudjuk, hogy a világ elfedezésének és alakításának igénye szinte születéstől fogva megvan bennünk. A gyerekek a játékokat próbálgatják, rágják, időnként szétszedik, megpróbálják megismerni. Ezt az igényt használják ki – nagyon okosan – azok a múzeumok, amelyek gyermekek részére egyre több olyan alkalmazást állítanak be, ahol nem csupán nézegetni lehet a kiállított tárgyakat, de a látogatók kipróbálhatják a különböző interaktív alkalmazásokat, gombokat nyomogathatnak, karokat húzogathatnak, manapság már egyes helyeken hologramokat irányíthatnak, és minden ilyen akciót valamely reakció jutalmaz, azaz mindig történik valami érdekes. Elhangzik a varázsmondat: „Én csináltam!”. Létrehoztam valamit, alakítottam a világon! Felnőttek számára persze ugyanilyen érdekesek ezek a dolgok, ezért gyakran a gyermekeiket ürügyként használva maguk még jobban szórakoznak a különböző interaktív eszközök alkalmazásakor, ami persze nem baj.

A fentiek figyelembevételével szeretnék egy hasznos oldalt ajánlani diákoknak, tanároknak és szülőknek egyaránt. Az oldal célja kisiskolások szórakoztatva tanítása. Interaktivitása révén biztosítja a tananyagok és az iskolai életforma játékos elsajátításának lehetőségét.

Az oldal elérhetősége: http://www.okosdoboz.hu/. Elsőtől negyedik osztályig öt műveltségterületen (magyar nyelv és irodalom, ember és természet, földünk és környezetünk, művészetek) és hat tantárgyban (matematika, olvasás-írás, nyelvtan, vizuális kultúra, ének-zene, környezetismeret) segíti a szülők, pedagógusok munkáját, és szórakoztatva tanítja a gyermekeket. A feladatok nem csupán tantárgyanként, osztályonként, de témakörönként, sőt, a megtanulandó fogalmakat illetően is választhatók. A közös játék esti, családi szórakozásnak sem utolsó program. Jó szórakozást, jó tanulást!

Dr. Kollár János

 

 

vissza az előző oldalra