Fogalomtár

Fogalomtar.imagesAmikor használod a számítógépet, az interneten barangolsz, biztosan sok olyan rövidítéssel, kifejezéssel találkozol, amiknek hirtelen nem jut eszedbe a jelentése, esetleg még sosem hallottad. Itt megtudhatod, miről is van szó!

A NET ALAPFOGALMAI

About Us – rólunk
Account – azonosító
Add – hozzáad
All – minden
Back – vissza
Channel – csatorna
Check – ellenőrzés
Close – bezár
Contact – kapcsolat
Country – ország
Delete – törlés
Download – letöltés
Edit – szerkesztés
Favorites – kedvencek
Free – ingyenes
Game – játék
Help – segítség
Home(page) – a honlap kezdőoldala, a főoldal
Image – kép
Language – nyelv
Login – bejelentkezés
Logout – kijelentkezés
Mail – levél, levelezés
Message – üzenet
More – több …
Music – zene
New – új
News – hírek
Now – most
Online – élő kapcsolatban, kapcsoltan
Open – kinyit, megnyitás
Options – választási lehetőségek
Password – jelszó
Quit – kilépés, kijelentkezés
Save – mentés
Search – keresés
Select – választás
Select Language – nyelvválasztás
Send – küldés
Sent Mail – elküldött levél
Settings – beállítások
Shopping – vásárlás
Show – megmutat
Sitemap – oldaltérkép
Try Later! – próbálja később!
User – felhasználó
Username – felhasználói név
Visitor – látogató, felhasználó
Web Search – keresés a neten

 

FOGALOMTÁR

 

A

ABR

Available Bit Rate, elérhető bitsebesség

Access number

Telefonszám, amelyen az előfizetők internet-szolgáltatójukat vagy online-szolgáltatójukat felhívhatják, s csatlakozhatnak az internetre.

Address (cím)

Az interneten általában háromféle cím használatos:
Email-cím: szabványosított formájú cím, amelyre tulajdonosának elektronikus levelet küldhetsz. A cím komponensei: a felhasználó azonosítója (user-ID), az @ jel és a domain name (lásd lejjebb).
IP-cím: pontokkal tagolt, kötött formátumú számsor (például:196.56.47.340), amely az internetre csatlakozó számítógépek azonosítására szolgál.
URL-cím (lásd URL)

ADSL

Asymmetrical Digital Subscriber Line, Asszimetrikus, digitális, előfizetői vonal (telefonhálózaton működő szélessávú internet)

Akkumulátor

Olyan energiatároló berendezés, amelyben a bevezetett villamos energia kémiai energiaként tárolódik és villamos energiaként nyerhető ki. Legelterjedtebb formája a savas (ólom) gépjármű-akkumulátor. Napjainkban teret nyertek a legújabb fejlesztésű, nagyobb kapacitású, és gyorsabban feltölthető nikkel-kadmium, nikkel-metal hibrid, Lítium-ion, lítium-polimer akkumulátorok.

Amper

Az áramerősség (I) mértékegysége, névadója a francia fizikus Ampére

Animated

Mozgó (látványelem, grafika, pl. animated GIF, lásd GIF).

Application (alkalmazás)

Önálló program, amely a felhasználó irányításával előre meghatározott feladatokat hajt végre anélkül, hogy a gépre letöltődne. Ilyen alkalmazások pl. a Web böngészők (browserek).

Attached file

E-mail-üzenethez csatolt szöveg-, kép-, hang- vagy programfile.

Áramerősség

Zárt áramkörben, a feszültség hatására egységnyi idő alatt átfolyó töltések száma. Fontos jellemző a vezetékek, villamos berendezések méretezésénél. Jele: I; mértékegysége: A (amper).

Áramforrás

Helyesebben olyan feszültségforrás, amely a rákapcsolt áramkörben létrehozza a fogyasztó megfelelő működéséhez szükséges áramerősséget. Ilyen a ceruzaelem, az akkumulátor, a generátor és lakásunkban a dugaszoló aljzat is.

Áramkör

Olyan rendszer, amely feszültségforrásból, vezetékekből és fogyasztókból áll. Az áramkör zárt, ha elemei folytonos kört képeznek, és benne áram folyik.

ARPANET

Advanced Research Projects Agency Network, az internet alapjául szolgáló számítógépes hálózat, az első, szélesebb körben kiépített IP-alapú hálózat.

ASCII

American Standard Code for Information Interchange. Az információcsere szabványos kódja. Egy karakterkészlet és kódolási szabvány, amely a latin ábécén alapul, az angol és sok nyugat-európai nyelvben használatos betűket tartalmazza.

ASP

Applications Service Provider, Alkalmazás-szolgáltató (szolgáltatás). A szolgáltatónál lévő szerverre telepített alkalmazásokat (szoftver) interneten érthetik el a felhasználók Ez a működési modell mentesíti a felhasználókat a rendszerfejlesztési, -telepítési, -üzemeltetési, verzió-követési, mentési stb. feladatok alól.

 

B

BIOS

Basic Input/Output System, Alap bemeneti/kimeneti rendszer

Bit (binary digit)

az információ alapegysége.

BIX

Budapest Internet Exchange, Budapesti internetes kicserélő-központ

bps (bit/s)

bit per secundum, bit/másodperc (jelátviteli sebesség)

Browser (böngésző)

Alkalmazás, amellyel a www és más internet-forrásokhoz csatlakozhatunk, azaz megjeleníthetjük azokat (pl. Netscape, Internet Explorer, Opera).

 

C

CAD/CAM

Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing, Számítógéppel támogatott tervezés/gyártás

CD (Compact Disc)

Kompakt diszk (lemez)

CDI (Cimpact Disc Interactive)

Interaktív kompaktdiszk.

CDROM (CD Read Only Memory)

Csak olvasható CD

Chat (csevegés)

Online (élő) kommunikáció. Az egyik „csevegő” által a gépbe beírt szöveget a másik „csevegő(k)” azonnal olvashatja(ák).

Click here

Angol nyelvű utasítás. Jelentése: ‘kattints ide’.

Clickable (kattintható)

Olyan kép, grafika vagy szövegrészlet, amely – ha a felhasználó rájuk kattint – hyperlinkként funkcionál, azaz az adott website-on belül vagy máshol elhelyezett site-okhoz visz tovább.

Client (kliens)

Egyedi számítógép vagy számítógéprendszer, amely egy másik számítógép vagy rendszer szolgáltatását veszi igénybe (pl. munkaállomás, amely egy file-szerverként szolgáló gépről file-t tölt le).

CM (Cable Modem)

Kábelmodem: a készülék a számítógép és a kábelhálózat közötti összeköttetést teremti meg. Ilyen készüléket adnak például az internetet szolgáltató kábeltelevíziók.

CMTS (Cable Modem Terminal Station)

Kábelmodem központi egység.

CMYK

(Cyan, Magenta, Yellow, Black) A színes nyomtatás színösszetevői (cián-kék, magenta, sárga, fekete)

Cookie

A felhasználó gépén tárolt apró információcsomag, amely egy bizonyos szerver számára fontos adatokat tartalmaz. Úgy „kerül” a felhasználó gépére, hogy amikor az illető egy bizonyos szervert először meglátogat, az adatokat „kérdez” tőle, amik az adott szerver (vagy azon belül egy elérési út, esetleg egy könyvtár) használatához szükségesek. Az első belépés után az adatokat a felhasználónak többé nem kell megadnia, ha ugyanerre a szerverre ellátogat. A cookie segítségével a gép ezt magától elvégzi.

Cyberspace (kiberűr)

A virtuális tér, amelyben a számítógépes hálózatok kapcsolatba lépnek egymással.

 

Cs

Csatlakozási pont

Az a jelképes pont (tulajdonjogi határ), ahol egy szolgáltató átadja a jelet (távközlésben) vagy villamos energiát a felhasználónak.

Csatlakozó-berendezés

Az csatlakozási pontban elhelyezett eszköz (aljzat, átalakító, kapcsoló, fogyasztásmérő), amely biztosítja a beérkező jel, energia hasznosítását.

 

D

DAB

Digital Audio Broadcasting, a digitális rádió-műsorszórás szabványa.

Data (adat)

Mindenfajta formalizált, ily módon továbbításra, értelmezésre és feldolgozásra alkalmassá tett információ átfogó neve.

Dedicated line

Távközlési vonal, amelyen keresztül egy számítógép állandó, közvetlen kapcsolatban van az internettel.

Dial-up vagy dial-up connection

Számítógépek között telefonvonalon létrejött nem állandó kapcsolat.

Digitális jel

Az analóg hullámformának olyan digitális impulzusok sorozatával való reprezentálása, amelyek az analóg jel valamely tulajdonságát kódolják. A digitalizálás azt jelenti, hogy a jel amplitúdójával vagy frekvenciájával nem törődve csupán az impulzus meglétét vizsgáljuk.

DOCSIS

Data Over Cable Service Interface Specification – kábeltelevíziós adatátviteli szabvány.

Download (letöltés)

Adatátvitel (fogadás) egyik számítógépről a másikra.

DRM

Digital Rights Management – Digitális jog menedzselés, másolásvédelem

DS, Downstream

Előreirány, letöltési irány – a szolgáltatótól az előfizető felé haladó információáramlás iránya; ezzel ellentétes az “upstream”, a feltöltési irány.

DSL (Digital Subscriber Line)

Digitális előfizetői vonal.

DVB

Digital Video Broadcasting, a digitális televíziós (videó) műsorszórás szabványa.

DVD (Digital Versatile Disc)

Digitális videólemez.

DVR

Digital Video Recorder, digitális videólejátszó.

 

E

e-banking

Elektronikusan végzett banki műveletek.

ECDL

European Computer Driving Licence, az EU által támogatott, egységes európai számítógép-használói jogosítvány, amely elsősorban a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni.

e-kereskedelem

Termékek, szolgáltatások elektronikus hálózaton történő cseréje, értékesítési folyamata.

Egyenáram

Az egyenfeszültség hatására keletkező olyan áram, amelyben a töltéshordozók áramlási iránya időben állandó.

Egyirányú átvitel

Olyan átviteli mód, amelyben az információ továbbítása csak az egyik, előre kijelölt irányban lehetséges.

Elektronikus aláírási termék

Olyan szoftver vagy hardver, amely elektronikus aláírások, illetőleg időbélyegző készítéséhez vagy ellenőrzéséhez, valamint elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások nyújtásához használható.

Elektronikus pénztárca

Az elektronikus fizetés eszköze. Meghatározott pénzmennyiséggel feltöltött, változó tartalmú chipkártya, illetve az elektronikus fizetést lehetővé tevő, az online kommunikációt támogató program.

Előfizetői hozzáférési pont

Azon hálózati végpont, amelyen keresztül az előfizető egy elektronikus hírközlő végberendezés fizikai és logikai csatlakoztatása révén hálózati funkciókat és a hálózaton nyújtott szolgáltatásokat vehet igénybe.

Elem

Olyan berendezés, amelyből a kémiai formában tárolt energia közvetlenül villamos energiaként nyerhető ki. Legelterjedtebb formája az 1,5V-os szén-cink elem. Feltalálója Georges Leclanché (1839-1882) francia kémikus, aki első szárazelemét 1866-ban készítette.

Elsődleges (primer) energiaforrás

A természetben található olyan anyagok, források, amelyek fizikai (szél, nagy vízhozamú folyók), kémiai (szén, kőolaj, földgáz) illetve nukleáris (urán) formában kötött, közvetlenül nem hasznosítható energiát tárolnak.

E-mail (elektronikus levél)

Számítógépről számítógépre küldött írásos üzenet.

Emotikon

Lásd Smiley.

Encryption (titkosítás)

File-ok speciális szoftver által történő titkosítása. Segítségével a felhasználó megakadályozhatja, hogy egy file a jogosultakon – pl. e-mail esetében a címzetten – kívül más számára is olvasható legyen.

Energia

Bármely zárt anyagi rendszer kölcsönható képességét jellemző skalármennyiség, amely a rendszerben lejátszódó tetszőleges állapotváltozásnál időben állandó marad. A munkavégző képesség szerint ez lehet: helyzeti, mozgási, elektromos, mágneses, hő stb. energia. Jele: E, mértékegysége: J (joule), az elnevezést Joule brit fizikus után kapta.

Energia-átalakítás

Az energiatípusok átalakíthatók más energiatípusokká, például a villanymotor esetében a villamos energia alakul át mozgási energiává, ami a motor tengelyén jelenik meg nyomaték formájában. Az energia-átalakulások közben veszteségi energia (hő, fény) is keletkezik. A veszteség mértéke határozza meg az energia-átalakítás hatásfokát.

EPG

Electronic Program Guide, elektronikus műsorkalauz, digitális tévénél, IPTV-nél.

 

F

Feszültség

Az elektromos potenciálok különbsége két pont között, számértéke azt a munkát adja meg, amely 1C (coulomb) töltés átviteléhez szükséges egyik pontból a másikba. Jele: U, mértékegysége: V (volt), névadója Alessandro Volta (1745-1827) olasz kémikus.

Firewall – Tűzfal

Aktív hálózati hardver-eszközök (pl. routerek) és szoftverek segítségével létrehozott biztonsági rendszer két hálózat (jellemzően egy belső LAN és a nyilvános internet) között. Algoritmikus akadály az informatikai rendszerekbe történő külső behatolás elhárítására.

Fórum

Egy téma vagy szolgáltatás köré szerveződő levelezési (e-mail) lista, amelynek minden tagja megkapja az összes – a fórumnak címzett – levelet, s alkalma van arra azonnal válaszolni.

Frame

A képernyőt 2-3 vagy több külön vezérelhető felületre osztó keret, melynek mindegyik része önálló funkciót lát el.

FTP (File Transfer Protocol)

File-ok számítógépek közötti átvitelére szolgáló szabvány.

Frekvencia

A másodpercenként bekövetkező periódusok száma, jele: f, mértékegysége: Hz (hertz) névadója Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) német fizikus. 1 Hz egy periódust (rezgést) jelent másodpercenként, a hálózati feszültség frekvenciája 50 Hz.

 

G

Gateway

Átjáró: olyan berendezés, amely két különböző protokollt használó hálózat között továbbítja az információt. (Pl. hagyományos telefon és VoIP összekapcsolásakor).

Generátor

villamos forgógép, amely a mozgási energiát villamos energiává alakítja, működése a mozgási indukción alapul. Az állórészben elhelyezett tekercsekben a forgórész mágneses mezeje feszültséget indukál, ha a forgórész forog. A fordulatszámtól függ az indukált feszültség frekvenciája, a magyarországi hálózat frekvenciája 50 Hz, ehhez a generátor forgórészének 3000 ford./perc fordulatszámot kell tartania.

GIF

Képek, grafikák tárolására és átvitelére szolgáló szabvány. A felirat például GIF szabványban tárolt kép-file. A grafika vagy kép lehet mozgó (animated GIF).

Gigabit

Ezermillió bit másodpercenként.
GPS (Global Positioning System)

Globális helymeghatározó rendszer.

Groupware

Csoportos használatra szánt programok.

GSM (Global System for Mobil Communication)

Globális mobil rádiórendszer.

 

H

HD (Hard Disc)

Merevlemez.

HDD

Hard Disc Drive – merevlemezes háttértár

HDMI

High definition Multimedia Interface – nagyfelbontású videó csatlakozófelülete, jelátviteli szabvány.

HDTV

High-Definition Television – nagyfelbontású televízió

Help desk

A számítógépek és hasonló elektronikai eszközök hibáit elhárító vagy abban közreműködő információs és segítségnyújtó szoftver, szolgáltatás.

HFC

Hybrid-Fiber-Coax – vegyes, optikai és hagyományos koaxiális kábelekből álló hálózat.

Hipermédia

Heterogén információ (szöveg, hang, képek, animációk  stb.) olyan egységes szerkezetben, amely többféleképpen használható. Az információ megjelenhet szövegként, hiperszövegként, grafikaként, hangként, animációként, videóként,  valamint ezek tetszőleges kombinációjaként.

Hipertext / Hypertext

Olyan információs szervezési módszer és alkalmazás, amely szöveges információk vagy részeik között logikai és asszociatív kapcsolatokon keresztül lehetővé teszi azok különböző sorrendű olvasását.

Homepage

Nyitólap, honlap: egy magánszemély, cég, szolgáltatás vagy szervezet web-helyének első oldala, amelyre a szörfölő vagy információ után kutató látogató általában megérkezik, s onnan indulhat tovább az adott webhely további oldalai felé.

HotBot

Keresőprogram, melynek segítségével tárgyszavak és szócsoportok beírása alapján kereshetünk információt az interneten.

Host

Hálózatba kapcsolt számítógép, amely valamilyen szolgáltatást nyújt.

Hosting

Szerver- vagy webtárhely-bérlet, egyfajta ASP szolgáltatás.

HTML (Hypertext Mark-up Language)

Dokumentumok megjelenését és a dokumentumon belüli vagy más dokumentumokkal való kapcsolódásait leíró nyelv.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

Hypertext-oldalak továbbítására szolgáló szabvány.

Hub

Csillag topológiájú hálózat központi állomása, amely biztosítja a rendszer végpontjai közötti kommunikációt.

Hyperlink

A képernyőn színnel vagy aláhúzással kiemelt szöveg(részlet) vagy grafikai elem, amelyre rákattintva közvetlenül juthatunk el más dokumentumokhoz.

Hypertext

Szöveg, dokumentum, amelynek egyes részletei grafikailag kiemelve szerepelnek, hogy odakattintva az adott site-on belül vagy azon kívül más dokumentumokhoz „vigye” az olvasót.

 

I

Időbélyegző

Olyan, az elektronikus dokumentumhoz kapcsolt adat, amely igazolja, hogy a dokumentum az időbélyegző elhelyezésének időpontjában ugyanazon formában, tartalommal létezett.

IDP (Integrated Data Platform)

Integrált adatplatform.

IDTV

Integrated Digital Television – integrált digitális televíziókészülék

IKT / ICT

Információs és kommunikációs technológiák (Information Communucation Technology). Azon technológiák (és eszközök), amelyek lehetővé teszik az információ elektronikus előállítását, tárolását, továbbítását, cseréjét és feldolgozását.

Interface

Hardver- illetve szoftverelemek közötti csatlakozási felület vagy eszköz.

Internet Explorer

A Microsoft által kifejlesztett böngészőprogram. Verziói letölthetők a Microsoft website-járól.

Interoperabilitás

Alkalmazások és szolgáltatások közti együttműködési képesség.

Intranet

Egy vállalaton vagy intézményen belüli önálló, internet-szabványra épülő, zárt számítógépes hálózat.

IP (Internet Protocol)

Internet-protokoll.

IPDT (Internet Protocol Data Terminal)

IP-adat végberendezés.

ISP (Internet Service Provider)

Internet-szolgáltató.

IT (Információtechnológia)

Azon technológiák, amelyek lehetővé teszik bármilyen információ előállítását, tárolását, továbbítását, cseréjét és feldolgozását.

 

J

Java

Programnyelv, amelynek segítségével www-oldalakba interaktív elemeket és mozgó részleteket építhetünk be.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Képek, grafikus dokumentumok tárolására és átvitelére alkalmas szabványos fájlformátum.

 

K

kb/s (kilobit per second)

Másodpercenként ezer bit.

kWh

Kilowattóra, a villamos-energiafogyasztás mértékegysége, a villamos teljesítmény és az idő szorzata. Például egy 100W-os izzó 1 órás folyamatos üzem alatt 0,1 kWh energiát fogyaszt.

Kétirányú átvitel

Olyan átviteli mód, amelyben az információ továbbítása két pont között egyidejűleg mindkét irányban lehetséges. Az átviteli sebesség a két irányban eltérő is lehet.

Kompatibilis számítógépek

Az egyikre készült programok változtatás nélkül a másikon is futtathatók.

 

L

LAN (Local Area Network)

Helyi számítógépes hálózat.

LCD (Liquid Crystal Display)

Folyadékkristályos megjelenítő.

LED

Fénykibocsátó dióda (Light Emitting Diode). Anyaga és felépítése lehetővé teszi, hogy a villamos energiát nagyon jó hatásfokkal fénnyé alakítsa át. A LED-es fényforrások élettartama 50 000 óra. A legújabb fejlesztések alkalmazásával lehetővé vált, hogy viszonylag kis hőképződés mellett egy 3W-s LED-es fényforrás fénye eléri a hagyományos 60W-os izzó fényerejét.

Link

Szövegen belül grafikusan (többnyire más színnel és/vagy aláhúzással) jelzett kapcsolat egy másik, az adott site-on vagy azon kívül elhelyezett dokumentummal.

LAN (Local Area Network)

Vállalaton vagy intézményen belüli számítógépes hálózat, amely nem feltétlenül internet-szabvánnyal működik.

Login / logon (bejelentkezés, belépés) log in / log on (bejelentkezni, belépni)

A felhasználó nevének és jelszavának beírása egy számítógépes rendszerbe történő belépéskor.

 

M

Mb/s (megabit per second)

Másodpercenként egymillió bit.

Megújuló energiaforrás

A napból és a földből nyerhető olyan energiaforrás, amely folyamatosan megújul, nem szennyezi a környezetet és szinte kimeríthetetlen tartalékokkal rendelkezik. Ilyen például a geotermikus energia, a napenergia, a szélenergia, a vízenergia, és a biomassza is.

Metaadat

„Adat az adatról” – vagyis adatok az adatformátumú tartalmak legfontosabb tartalmi, formai és műszaki adatairól.

Modem

Jeleket át- és visszaalakító hardvereszköz (MOdulátor/DEModulátor). Például számítógépeket telefonvonallal összekötő vagy a számítógépbe bővítőkártyaként beszerelt berendezés.

MPEG

Moving Pictures Experts Group – mozgóképátvitelt, videótömörítést szabványosító csoport illetve szabvány.

Multimedia

Különböző jellegű adatok – szöveg, kép, hang – egyidejű megjelenítése. A world wide web például az internet multimédiás tartománya.

Multiplex

Egyidejűleg több jelfolyam átvitele egy adatátviteli csatornán anélkül, hogy a jelek elveszítenék azonosíthatóságukat.

 

N

Netikett

Az interneten történő kommunikáció illemszabályai (pl.: e-mailben ne használj nagybetűt, mert az olyan, mintha ORDÍTANÁL!!!).

NMS (Network Management Software)

Hálózatfelügyelő software.

Node

Számítógépes hálózathoz csatlakozó bármely egyedi komputer.

NS (Network Server)

Hálózati szerver.

Nyílt forráskód

Olyan szoftverek, amelyeknek bárki által elérhető a forráskódjuk, illetve amelyeket a szerzői jogok tulajdonosa nyílt forráskódú licenc alatt terjeszt.

 

O

Offline

A felhasználó és a szolgáltató között éppen nem élő, vezetékes vagy telefonvonal általi összeköttetés. A felhasználó tehát „offline” van, amikor nem használja az összeköttetést, azaz a vonala éppen nem él.

Online

Egymással közvetlen vezetéken vagy telefonvonalon keresztül éppen élő kapcsolatban lévő számítógépek állapotát leíró kifejezés. A felhasználó tehát akkor van „online”, amikor éppen használja az élő összeköttetést.

Online-szolgáltató

Számítógépes felhasználókat telefonvonal vagy közvetlen vezetékes összeköttetés segítségével kiszolgáló szolgáltatók, pl. America Online, CompuServe.

Opera

Böngésző.

 

P

Password (jelszó)

A számítógép, egyes programok vagy valamely internetes szolgáltatás igénybevételéhez esetlegesen szükséges jelszó, amelyet vagy maga a felhasználó vagy a szolgáltató ad.

PC (Personal Computer)

Személyi számítógép.

PDF

Portable Documentum Format, dokumentumtárolási formátum.

Plug-in

Kisméretű program, amely egy nagyobb alkalmazással együtt futtatható. A plug-inek bővítik az adott alkalmazások nyújtotta szolgáltatások körét. A webböngésző programokkal számos plug-in futtatható, amelyek segítségével a felhasználó például mozgóképeket nézhet vagy hangfile-okat hallgathat.

POP3 (post office protocol)

Elektronikus levelezőrendszerekben használt program illetve protokoll, amely lehetővé teszi, hogy bármelyik internetre csatlakoztatott gépről megnézzük postánkat.

Protocol (protokoll, szabvány)

Eltérő programok vagy nem azonos rendszer szerint működő hálózatok kommunikációjára szolgáló szabvány.

PIP (Picture in Picture)

Kép a képben.

Pixel

Picture Element – képpont, a képek legkisebb alkotóeleme. A fekete-fehér technikában egy, a színes technikában három (kék, zöld, piros) pont szükséges egyetlen pixel megalkotásához.

Plug & Play

Dugd be és használd: automatikus hardverfelismerés és -konfigurálás. Olyan periféria, bővítőkártya illetve alkatrész, melyet a számítógépbe helyezve vagy ahhoz csatlakoztatva annak felismerése, konfigurálása és a szükséges vezérlőprogramok telepítése automatikusan megtörténik.

PVR (Personal Video Recorder)

Személyes videorögzítő.

 

Q

QR-kód

Kétdimenziós vonalkód, jelentése Quick Response, azaz gyors válasz. A QR-kód (mobilkód) hibatűrő képessége és széles adatformátum-támogatottsága nyomán vált hamar népszerűvé, majd nemzetközi szabvánnyá.

QoS (Quality of Service)

Garantált szolgáltatási szint, minőség.

 

R

router

„Útválasztó” – a számítógép-hálózatokban egy forgalomirányítást végző eszköz, amely két vagy több azonos protokollt használó, térben elkülönülő lokális hálózat között a megfelelő helyre továbbítja az információt.

 

S

Sávszélesség

A kommunikációs csatorna információátviteli kapacitása. Ez határozza meg, hogy egy kommunikációs rendszer mennyi információt képes továbbítani. Analóg áramkörök esetében alapvetően az átviteli tartomány, amit az alsó és a felső határfrekvenciával határoznak meg, mértékegysége a Hertz (Hz). A digitális világban, pl. a szélessávú internetezésnél az átviteli sebesség szinonimájaként is használják. Mértékegysége ilyenkor a bit/s (ill. többszöröse, pl. Mbit/s).

Search (keresés)

Keresés számítógépes adatbázisban programok és file-ok között, szövegben vagy az interneten.

SID (Service Identifier)

Szolgáltatás-azonosító.

SIS (System for Interactive Service)

Rendszer interaktív szolgáltatásokra.

Smiley

Jobbára mosolygó arcot formázó (smile = mosolyog, smiley = mosolygós) karaktersor e-mail-üzenetekben, érzelmi töltés jelzésére – pl. :-).

SMS (Short Message System)

Rövid üzenet-rendszer.

Spam

Az elektronikus levelezésben felbukkanó nemkívánatos levél (levélszemét).

Spamszűrő

A spameket (levélszemeteket) felismerő, kiszűrő és megjelölve automatikusan elkülönítő digitális szolgáltatás.

STD (Systems Target Decoder)

Rendszer-dekóder.

Streaming

Valósidejű jelátvitel, ami lehetővé teszi pl. videótartalmak letöltéssel egy időben történő nézését.

Switch

Ethernet elosztó/ismétlő.

Sz

Szélessáv

Leggyakrabban az olyan internetkapcsolatot minősítik ezzel, amelyik időkorlátozás nélküli, állandó összeköttetést biztosít. A minimális sávszélessége régebben csak 384 kbit/s volt, ma már inkább több Mbit/s.

Szerver

Kiszolgáló számítógép (az angol server szóból), amely más (felhasználói) számítógép számára biztosítja az információk elérését, az adatok felhasználását.

Szerverhoszting

A szerverekkel kapcsolatos különféle szolgáltatások (pl. szerverelhelyezés, szerverbérlet és értéknövelt szolgáltatások) közös megnevezése.

 

T

TCP (Transmission Control Protocol)

Átvitelvezérlő protokoll.

Torrent

A szerzői jogokat egyértelműen sértő tartalom (videó, zene stb.).

Tömörítés

A gazdaságosabb jelátvitel érdekében alkalmazott eljárás, melynek során a digitális rendszerekben az eredeti videó- vagy hangmintákat képviselő jelsorozatot úgy rendezik el (többek közt a redundanciák kiszűrésével), hogy azok a lehető legkisebb helyet foglalják el. Szabványa állóképnél a JPEG, videónál az MPEG.

 

U

UBR (Unspecified Bit Rate)

Határozatlan bitsebesség.

UHF (Ultra High Frequency)

Ultranagy frekvenciák.

UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems)

A GSM-rendszer utódjának szánt, annak infrastruktúrájára épülő univerzális mobil távközlési rendszer, amely alkalmas fénykép, zene, mozgókép, videoklip és internetes tartalom továbbítására. Kidolgozását az EU az 1990-es évek elején indította el.

URH

Ultrarövidhullám.

URL (Uniform Resource Locators)

Egységes erőforrás-azonosító: webcím, az interneten található bizonyos erőforrások (például szövegek, képek) szabványosított címe.

US (upstream)

Visszirány.

USB (Universal Serial Bus)

Univerzális soros sín.

User ID vagy username

A felhasználó azonosítójele, azaz neve, amely az e-mail-címben a @ jel előtt található.

 

V

VBR (Variable Bit Rate)

Változó bitsebesség.

VDSL (Very high speed DSL)

Nagyon nagy sebességű digitális előfizetői vonal.

VHF (Very High Frequency)

Nagyon nagy frekvencia.

VOD (Video On Demand)

Olyan szolgáltatás, mely lehetővé teszi, hogy egy hatalmas videótárból válogassunk, és akkor nézzük meg a kiválasztott filmet, amikor akarjuk. A VOD további fajtái: SVOD, NVOD, SNVOD, Push VOD.

VoIP (Voice over IP)

Hangátvitel internet-protokollal.

Volt

Az elektromos feszültség (U) mértékegysége V (volt), névadója Alessandro Volta (1745-1827) olasz kémikus, fizikus.

VPN (Virtual Private Network)

Virtuális magánhálózat.

VPS (Video Programming System)

Videoprogramozó rendszer.

 

W

WAN (Wide Aera Network)

Többnyire valamilyen hálózati szolgáltató által nyújtott nagy távolságú adatátviteli szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó technológia.

WAP (Wireless Application Protocol)

Vezeték nélküli alkalmazások protokollja.

Watt

A teljesítmény (P) mértékegysége, névadója James Watt (1736-1819) skót fizikus, matematikus.

Webhosting

Tárterület bérlete honlap, ftp és egyéb adattárolási célból.

WiFi (Wireless Fidelity)

Hálózati eszközök, amelyek  segítségével rádiós adatátviteli összeköttetést lehet megvalósítani.

WLAN

Wireless Local Area Network, vezeték nélküli helyi hálózat.

www

World Wide Web, azaz a világháló rövidítése.

 

X

xDSL (x Digital Subscriber Line)

A digitális előfizetői vonal (DSL ) valamelyik fajtája (pl. ADSL, VDSL, SDSL…)

vissza az előző oldalra