Gó, a több ezer éves kínai játék

A gó egy­szer­re na­gyon egy­sze­rű és na­gyon bo­nyo­lult. A já­ték sza­bá­lya­it egy négyé­ves gye­rek is gond nél­kül meg tud­ja ér­te­ni, ám a já­ték annyi­ra mély, hogy a szá­mí­tó­gé­pek egyelőre nem bír­nak ve­le: a legjobb játékosok még mindig jócskán előttük járnak.

 

http://mge.goszovetseg.hu/index.php

vissza az előző oldalra